★M4 特殊闘技場:兇爪竜マスター編

Special Arena: MR Ebony Odogaron

投稿日 2020/11/20 15.02
HN Aphrodite (@GizagiZa_mhwIB)
武器ランス
タイム4'00"23
動画https://youtu.be/_FRWvSk5xog
備考亜種特有のテンポずらしが…( ・∇・)ツライ もう少し頑張ります。

動画

自動スクリーンショット